ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားအေပါင္းရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႔ပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ICT ပညာရပ္မ်ားပိုမိုထြန္းကားပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။